ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ

Σπούδασα νομική στο Μόναχο και από το 1987 εργάζομαι εδώ ως δικηγόρος.

Το γραφείο μου έχει διεθνή προσανατολισμό τόσο από νομικής όσο και από γλωσσικής άποψης. Επίσης, παρέχω συμβουλές και αλληλογραφώ στα ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά.

Κατά τη διάρκεια της μακράς επαγγελματικής μου δραστηριότητας έχω αποκτήσει μεγάλη εμπειρία τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στη επαφή με τους πελάτες μου. Η επίτευξη των στόχων των πελατών μου αποτελεί φυσικά πάντοτε το επίκεντρο του ενδιαφέροντός μου. Ειδικά σε θέματα οικογενειακού δικαίου, όπως διαζύγια και ζητήματα που αφορούν την επιμέλεια των παιδιών, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα νόμιμα συμφέροντα των πιο αδύναμων μερών, δηλαδή σε αυτά των παιδιών. Η εμπειρία έχει δείξει, ότι η φροντίδα για την ευημερία των παιδιών είναι τελικά πάντοτε το καλύτερο και για τους γονείς.

Οι συναινετικές λύσεις των νομικών διαφορών αποτελούν συνήθως την πιο συμφέρουσα λύση και για τα δύο διάδικα μέρη, όχι μόνο στο οικογενειακό δίκαιο, αλλά σε όλους τους τομείς του αστικού δικαίου. Αυτό ισχύει τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και - πράγμα το οποίο παραμελείται ορισμένες φορές - όσον αφορά τις ψυχολογικές επιπτώσεις.  Μια μακρά και εξουθενωτική διαδικασία, είτε στο δικαστήριο είτε εκτός δικαστηρίου, μπορεί να είναι πολύ αγχωτική. Ακόμα πιο απογοητευτικό είναι, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά, όταν η απόφαση αντιστοιχεί με αυτό που τα μέρη θα μπορούσαν να είχαν συμφωνήσει στην αρχή της διαφοράς. Τότε διαπιστώνει κανείς, πως ο μόνος ο οποίος βγήκε κερδισμένος από όλη την υπόθεση ήταν ο δικηγόρος. Προτιμώ να ενημερώνω τους πελάτες μου από την αρχή σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους και να εργαστώ προς την κατεύθυνση μιας οικονομικής λύσης.

Το δικηγορικό μου γραφείο, ασχολείται με αστικές και ποινικές υποθέσεις. Οι κύριες δραστηριότητές μου είναι η είσπραξη απαιτήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, το οικογενειακό δίκαιο, το κληρονομικό δίκαιο σχετικά με την Ελλάδα και το ποινικό δίκαιο. Επιπλέον ασχολούμαι με μισθωτικές υποθέσεις, υποθέσεις εργατικού δικαίου και γενικές αστικές υποθέσεις και γενικά με διασυνοριακές διαφορές και πέραν του αστικού δικαίου. Οι θεμελιωμένες γνώσεις των αρχών των ξένων νομικών συστημάτων τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο, αποτελούν αυτονόητη προϋπόθεση για την ενασχόλησή μου με διασυνοριακές διαφορές.

Στις περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν μέτρα εκτός συνόρων της Γερμανίας, αποτελεί προτεραιότητά μου, η διασυνοριακή επίλυση των προβλημάτων των πελατών μου από εδώ, δια μέσω της άμεσης -προφορικής και γραπτής- επικοινωνίας με την αντίδικη πλευρά. Εάν αυτό δεν οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και είναι απαραίτητη η επιτόπια παρέμβαση, μπορώ να βασιστώ σε ένα δίκτυο αξιόπιστων συναδέλφων στο εξωτερικό, που έχω δημιουργήσει επί σειρά ετών, ιδίως και στην Ελλάδα. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, παραμένω το σημείο επαφής και υπεύθυνος απέναντι στους πελάτες μου. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ δικηγόρου και πελάτη αποτελεί τη βάση για την επιτυχία σε νομικά ζητήματα. Θέλω να κερδίσω την εμπιστοσύνη σας. Καλέστε με ή γράψτε μου. Θα χαρώ να σας εξηγήσω όλα όσα χρειάζονται χωρίς δέσμευση, ώστε να μπορέσετε να αποφασίσετε πώς να αντιμετωπίσετε την περίπτωσή σας.

Anwaltskanzlei Stephan Schwinn